Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

AΣ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Oι μελετητές της Βίβλου, πιστεύουν ότι βγήκαν από τον παλαιό νόμο του Μωυσή, και ήλθαν στη Χάρη του Χριστού. Όμως η Αλήθεια είναι διαφορετική. Μπορεί να πει ο άνθρωπος αντίο στη παλιά ζωή κάτω από το νόμο, μόνον όταν στραφεί στη Ουράνια Γνώση της Αλήθειας.

Μιλήσαμε για δύο ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, που αλληλεπιδρούν το παλιό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης και το νέο της Καινής Διαθήκης.
Πως αλληλεπιδρούν αυτά τα δυο, ώστε το νέο σύστημα να κατευθύνει το παλιό; 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ !!!

Θα Προχωρήσουμε Στο Μονοπάτι της Νέας Ζωής Συνειδητά ;
Ναι, αρκεί να εννοήσουμε ότι όσο οι άνθρωποι είναι σ’ αυτό το στάδιο, μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, τόσο πιο εύκολα χειραγωγούνται, και “Δεν υπάρχει τρόπος, να βγει κανείς από την προσωπική του έρημο, παρά μόνο αν τη διασχίσει”. Τουλάχιστον, καθώς διασχίζει την έρημο αυτής της ζωής, ας σκεφτεί να μάθει κάτι ! Και η έννοια: «αυτό το γνωρίζω», σημαίνει αφού το γνώρισα, το βάζω σε πράξη. Έτσι η πράξη είναι πάντα «κατάσταση συνείδησης». 

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

MIA NEA ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να μας παρακινήσει να συλλάβουμε με την ικανότητά μας κάτι από το Μεγάλο Μυστήριο της Zωής. Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα. Γι’ αυτό φανταστείτε το έτσι, που να μην υπερβαίνει τη δυνατότητα της φαντασίας σας: Aς πούμε ότι μέσα στο συμπαντικό χώρο, τον φαινομενικά απεριόριστο, και σκεφτείτε αυτόν τον χώρο σαν ένα κενό, χωρίς πλάνητες, αστέρες, ήλιους, και τότε έχετε μια παράσταση του κενού χώρου σε ηρεμία. Aλλά αυτό είναι φαινομενικό, διότι δεν μπορεί να είναι πραγματικό κενό. Και ένα ρητό λέει: “Δεν υπάρχει κενός χώρος”. Γιατί ολόκληρος αυτός ο χώρος αποτελείται από Πρωτογενή Ουσία, η οποία δεν είναι νεκρή ύλη. Περιέχει ως δυνατότητα όλες αυτές τις δυνάμεις που γνωρίζουμε, και αυτές που δεν γνωρίζουμε. Εμπεριέχει τους σπόρους όλου αυτού που ονομάζουμε Ζωή. Την Πρωτογενή Ουσία ονομάζουν Μητέρα των ορυκτών, των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων, μόνο που οι άνθρωποι ξέχασαν Ποιος δημιούργησε αυτήν που την ονομάζουν πλούσια «Μητέρα Ύλη !»

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ποιος είναι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα;

«Άλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν ·
συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς · καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως».

Αν κατέχετε ένα Θεϊκό Πρότυπο, ένα Σπινθήρα του Πνεύματος στην Καρδιά, τότε η ψυχή αγωνίζεται να ανταποκριθεί. Αλλά δείτε: ακόμα δεν ζούμε από τη δύναμη της ακτινοβολίας του Θεϊκού Πρότυπου, αλλά ζούμε ακόμα: «εκ θελήματος ανδρός και εκ θελήματος σαρκός» όπως το θέτει ο πρόλογος του Ιωάννη. Και ο μικρόκοσμός μας συντηρείται από την παλιά διαδικασία “της γέννησης και του θανάτου”.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ AΥΤΗ Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ;

"Ίδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες ἀλλαγησόμεθα,
δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν 
καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν, 
τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· 
κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος· 
ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;"
Α' (Κορ.15:51-54). Ας δούμε και πάλι αυτό το καλά κρυμμένο Μυστήριο.